Acasă » 2016 » Septembrie » 15 » ASF susține că are „soluţii de piaţă transparente, care vin în sprijinul societăţilor de transport mici şi mijlocii”
1:23 PM
ASF susține că are „soluţii de piaţă transparente, care vin în sprijinul societăţilor de transport mici şi mijlocii”

Exact în ziua audierii la Parlament a lui Mișu Negrițoiu, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis, ieri, un comunicat în care susține că propune soluţii de piaţă, transparente, care vin în sprijinul societăţilor de transport mici şi mijlocii.

Potrivit unui comunicat al ASF, acestea sunt:

 

  • Adoptarea legii RCA, care să ofere posibilităţi de intervenţie administrativă;
  • Reorganizarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) care să aducă un cadru instiţutional pentru construirea unei baze de date complete, pentru prelucrarea datelor şi facilitarea accesului la baza de calcul;
  • Revizuirea sistemului Bonus/ Malus, astfel încât să reflecte mai bine comportamentul responsabil al asiguraţilor;
  • Îmbunătăţirea comportamentului asiguraţilor în trafic, prin educarea şi aplicarea de tehnologii moderne (Black Box, exploatare date Tahograf) cu impact în revizuirea prețului poliţelor de asigurare;
  • Constituirea unui Fond temporar de compensare a transportatorilor din segmentul IMM, pentru categoriile de vehicule cele mai afectate de liberalizare;
  • Stimularea intrării în piaţă a noi asigurători, inclusiv a societăţilor de asigurări cu capital de stat;
  • Constituirea unor structuri de asigurări mutualiste la nivelul societăţilor de transport, cu fonduri private sau mixte;
  • Extinderea ariei de cuprindere a Fondului pentru Victimele Străzii (FPVS) ca fond de garantare pentru daune excepţionale.

Iată întreg comunicatul ASF:

În spiritul mandatului care i-a fost acordat prin lege pentru piaţa asigurărilor – promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor – Autoritatea de Supraveghere Financiară propune câteva măsuri suplimentare pentru redresarea dezechilibrelor manifestate la nivelul pieţei RCA, cu precădere în ceea ce priveşte tarifele poliţelor pentru segmentul de transport.

Soluțiile pentru stabilizarea nivelului primelor RCA compatibile cu regimul de piață liberă sunt multiple, ținând atât de aspecte de ordin legislativ, cât și de supraveghere și control, de infrastructură și prelucrarea datelor, de transparență și distribuție sau de acțiuni de îmbunătățire a securității în trafic a autovehiculelor și de reducere a frecvenței accidentelor etc, dar neajunsul este că majoritatea generează mai degrabă efecte pe termen mediu și lung. Totodată, ele nu rezolvă cazurile extreme, punctuale, confruntate cu cheltuieli nesustenabile pe termen scurt.

De aceea, ASF pledează pentru soluţii care pot oferi un sprijin imediat societăților de transport mici și mijlocii afectate și care să fie compensate pentru creșterea exagerată a costurilor pe o perioadă limitată. În astfel de situații, stabilirea tarifului de asigurare RCA pentru transportatori ar putea lua în considerare atât situația financiară, cât și activitatea lunară a transportatorilor la nivel de societate, dar și la nivelul întregii industrii, prin exploatarea bazelor de date conținute în Tahograf, cu un impact anual în revizuirea prețurilor polițelor de asigurare.

Stabilitatea activităţii de asigurare, primul obiectiv al activităţii ASF, presupune existenţa resurselor financiare necesare din veniturile de prime brute, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor asociate cu poliţele de asigurare, în primul rând plata la timp a tuturor despăgubirilor pentru persoanele terţe vătămate. În termeni tehnici, primele brute încasate trebuie să acopere 100% costurile exprimate prin “rata daunelor combinate”, indicator al echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile curente ale fiecărei societăţi de asigurare şi la nivelul pieţei asigurărilor. În septembrie 2014, rata combinată era de 120% (veniturile acopereau numai 80% din cheltuieli), iar unele societăţi vindeau poliţe cu mult sub costurile efective, precum Astra – cu 68% sub costuri (rata combinată 168%), Carpatica cu 20% sub costuri (rata combinată 118%) etc. Costuri neacoperite de-a lungul anilor au condus la pierderi substanţiale sau neplata şi amânarea unui volum substanţial de pagube, ceea ce ulterior au determinat starea de insolvenţă a acestor societăţi şi starea de faliment. În trimestrul I al anului 2016, rata combinată ajunsese deja la 102%, apropiată de echilibrul necesar în piaţă.

Prin Norma 23/2014 s-a prevăzut acoperirea costurilor în totalitate pentru fiecare poliţă în parte (rata combinată 100%), ceea ce a determinat unele reaşezări de primă, prin eliminarea subvenţiilor încrucişate. Ulterior această prevedere a fost limitată la clase omogene de asiguraţi sau chiar la portofolii, societăţile de asigurări având libertatea să practice o gamă de poliţe care, per total sau pe segmente, să acopere toate costurile de daună şi alte cheltuieli.

Apărarea drepturilor asiguraţilor cuprinde drepturile rezultate din contractul de asigurare, în principal plata integrală şi la timp a dosarelor de daună. O analiză recent publicată de ASF arată că circa 50% din dosarele de daună nu sunt plătite în termenul de 10 zile de la completarea dosarului, iar o societate nu plăteşte nici în termenul legal de trei luni de la producerea accidentului, evident din lipsa de resurse financiare.

În vara anului 2015, împreună cu Comisia Europeană şi EIOPA, ASF a publicat rezultatele unui audit al bilanţurilor financiare la primele 13 societăţi de asigurare (BSR), iar ulterior şi rezultatul auditului celorlalte societăţi din piaţă, din care reiese un capital negativ de circa două miliarde lei pentru doar 3 societăţi de asigurare (Astra, Carpatica și Euroins). Numai Euroins s-a capitalizat cu cca 300 milioane lei, celelelate două, cu deficitele cele mai mari ( 1 miliard şi respectiv 600 milioane) şi cu portofolii importante, au intrat în faliment.

Impactul acestor reaşezări pe piaţa RCA a produs  mutaţii semnificative şi în cazul categoriilor de prime pentru vehiculele de transport, mai ales cele cu trafic internaţional, unde se plătesc şi cele mai mari despăgubiri (cca 50% din daunele totale).  Astfel, în luna iulie, dintr-un număr total de 12.035 de poliţe pentru transportatori, numai cca 1.500 sunt sub 5.000, dar 406 polițe sunt peste 20.000 lei (ajungând chiar la 49.660). Peste 50% din prime sunt între 5.000 – 12.000 lei.

Acţiunile de supraveghere întreprinse de ASF în cursul semestrului 2016 – controale inopinate, controale periodice şi permanente, monitorizarea şi analiza lunară a evoluţiilor acestor categorii de asiguraţi, întâlniri şi presiuni permanente pe asigurători pentru plafonări voluntare – au condus la realizarea numai parţială a obiectivului de plafonare a creşterii primelor (52,73% creşterea agregată) dar nu a putut să atenueze dispersia foarte largă a tarifelor şi mutaţiile în clasele superioare de primă. Aceasta este de natură să afecteze unele societăţi de transporturi, mai ales cele mici şi mijlocii, şi unele categorii de vehicule, cu deosebire pentru transportul de călători şi transportul internaţional.

Sursa: ziuacargo.ro

Categorie: Asigurari/RCA | Vizualizări: 146 | Adăugat de: Admin | Tag-uri: RCA, Misu Negritoiu, asf | Evaluare: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar